O firmie

Przedstawiamy Państwu materiały fotoluminescencyjne firmy GRYF będące w całości produktem polskiej myśli technicznej, wyprodukowane i chronione polskim patentem. Nasze wyroby fotoluminescencyjne , jak wykazują badania, są od 3 do 80 razy mocniej świecące od produktów najlepszych światowych firm. Czas oddawania światła – 14 godzin i czas do zaniku poświaty – 14 dni, plasuje nasze produkty w światowej czołówce. Ograniczenie czasu życia warstwy świecącej określane na ponad 50 lat, stanowi jedynie zużycie warstwy ochronnej.

 • 60
 • miesięcy
 • gwarancji

Gryf Lumen na podstawie wykonanych realizacji oraz stanu wiedzy potwierdza gwarancję na produkt i montaż, w okresie 60 miesięcy od instalacji. Gwarancja na produkt bez montażu 12 miesięcy Gwarancja nie obejmuje celowego zniszczenia mechanicznego. Dotyczy drogowych znaczników fotoluminescencyjnych serii DZF-G.

Co wyróżnia ten produkt od innych :

 • Wysoka siła światła, długi czas świecenia do zaniku 0,3 mcd/m2 = 14 dni)
 • Wielokrotność ładowania dowolnym światłem - przez 50 lat bez końca.
 • Ładuje się nawet słabym światłem np. lekki półmrok.
 • Wygoda i trwałość – brak akumulatora i żarówki, a więc bezawaryjność
 • Łatwość aplikacji świecących elementów do dowolnego podłoża np: nawierzchni drogi, elementów drogowych, betonowych, krawężników ( kostka brukowa ), przeziernych barier dźwiękowych i wielu innych...
 • Całkowita nieszkodliwość dla organizmów żywych – bezpieczne światło. Jednym z głównych zastosowań naszych produktów jest wytyczanie przebiegu tras ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych oraz szlaków pieszych. Innowacyjność technologii polega na wyeliminowaniu konieczności stosowania źródła zasilania do zapewnienia przebiegu szlaków rowerowych i pieszych.
 • ponad
 • 14h
 • czas oddawania światła plasuje nasze produkty w czołówce

FOTOLUMINESCENCJA (jarzenie) to emisja światła widzialnego – promieniowania elektromagnetycznego (zakresu widzialnego i nadfioletu) zachodzącego w wyniku powrotu do stanu podstawowego cząsteczek lub atomów wzbudzonych do wyższych stanów elektronowych.

Teoretyczna trwałość świecenia wynosi ponad 50 lat, jest ograniczona jedynie wytrzymałością powłoki zewnętrznej. Emitowane światło jest monochromatyczne i całkowicie bezpieczne.

EMITOWANE ŚWIATŁO JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNE potwierdza to zgłoszenie patentowe wynalazku nr P.417371 oraz badanie stanu techniki z oceną A, A bez zastrzeżeń

Oferta
oferta #1

Drogowe znaczniki i oznaczenia fotoluminescencyjne seria DZF-G

Oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych, chodników, schodów, dróg i parkingów. Dojść do posesji, magazynów itp. Wytyczenia dróg ewakuacji przy braku zasilania sieciowego czy braku oświetlenia naturalnego lub sztucznego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa komunikacji.

oferta #2

Nakładki fotoluminescencyjne na słupki drogowe seria NF-G

Gryf w swojej ofercie produktowej oferuje wykonanie nakładek fotoluminescencyjnych na słupki drogowe. Produkujemy nakładki pod zamówienie w rozmiarach fi 60 mm, 114 mm, 120 mm. Wysokość nakładki 100 mm lub 150 mm.

Produkty dostępne w 2 kolorach świecenia

Kolor w dzień Kolor w nocy Siła świecenia (jarzenia) Czas jarzenia
blado-żółty żółto-zielony największka ponad 14 h
blady seledyn turkus mocny ponad 12 h

Podstawowy cel stosowania oznakowania dróg to przekazanie kierowcy lub innemu użytkownikowi dróg informacji o znaczeniu ostrzegającym, zakazującym, nakazującym lub informującym. Informacja ta ma charakter informacji wizualnej i ma wywołać u kierującego, pieszego działania odpowiednie do warunków na drodze i w jej otoczeniu. Elementy Gfryf można zaliczyć do niekonwencjonalnego oznakowania o charakterze informującym i ostrzegającym. Zastosowanie rozwiązania w organizowaniu infrastruktury dla rowerzystów i pieszych powinny uwzględniać aspekt wysokiego standardu technicznego, zapewniając maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Należy dążyć do ww. celu, a wprowadzenie do stosowania wyrobów takich jak elementy Gryf są rozwiązaniem, które niepodważalnie zapewni jego realizację. Elementy Gryf są rozwiązaniem, które bez wątpienia zapewni spełnienie ww. celu.

mgr inż. Rafał Lusa, mgr Paweł Skierczyński
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład technologii Nawierzchni
Pracownia Oznakowania Dróg

POMIARY SIŁY I ŚWIECENIA - LUMINACJI

Parametry świecenia po zgaszeniu świtła
po 5 sek 39000 mcd/m2
po 1 min 12450 mcd/m2
po 10 min 1477 mcd/m2
po 1 h 220 mcd/m2
po 2 h 105 mcd/m2
po 5 h 34 mcd/m2
po 8 h 17 mcd/m2
po 12 h 12 mcd/m2
po 16 h 7 mcd/m2

 

 

Pomiary zgodnie z normą DIN – 6700, naświetlanie lampą halogen z siłą 1000 Lux przez 10 min. Przy użyciu miernika SONOPAN L-100 i przystawki PL68 z dnia 17.04.2016 r.

Materiał: Kompozyt warstwowy GRYF
Kolor świecenia: żółto-zielony, jasny
Czułość do zaniku poświaty = 0,3 mcd/m2
Czas do zaniku poświaty 14 dni (22000 min)